Wat wij als coaches vaststellen, is dat een initiële coaching vraag of loopbaanvraag meestal over het werk gaat, maar dat we snel samen met de client tot de ontdekking komen, dat er onderliggende vragen en pijnpunten meespelen.

Binnen de kortste keren spreken we over onzekerheid, perfectionisme, over-verantwoordelijkheid, gevoelens van leegte, zinloosheid, hoog-sensitiviteit… De loopbaan- of job vraag is een ideale ‘aanvliegroute’ om naar bepaalde thema’s te gaan kijken. Immers, het is voor velen van ons gemakkelijker (veiliger) om over onze job te spreken dan over onze diepere zieleroerselen. En in feite maakt het niet veel uit welke aanvliegroute je kiest : job, relatie, gezondheid, kinderen,… want deze leiden allemaal tot diezelfde thema’s, die belangrijk zijn in jouw leven.

Neem nu perfectionisme. Als ik een onverbeterlijke perfectionist ben op de job – met alle gevolgen van dien – is de kans groot dat ik ook thuis of in mijn relaties bepaalde perfectionistische eigenschappen vertoon. Ben ik onzeker op de job, dan is de kans klein dat ik in andere domeinen van het leven blaak van zelfvertrouwen. Weet ik niet goed waar naartoe met mijn loopbaan, dan is de grote “zin-van-het-leven” vraag niet ver weg.

Immers, we zijn wie we zijn in alle aspecten van ons leven. We zijn geworden wie we zijn door onze persoonlijke geschiedenis en die van onze familie. We hebben als kind bepaalde gebeurtenissen meegemaakt, die ons hebben gevormd. We hebben grote en kleine trauma’s opgelopen, werden niet gezien of waren op onszelf aangewezen, de ene al meer dan de ander. We hebben van onze ouders/opvoeders boodschappen meegekregen, waaruit wij conclusies hebben getrokken over onszelf, over mensen en over de wereld om ons heen. Dit heeft ons gevormd tot wie we nu zijn en dat uit zich zowel in onze job als in andere domeinen van ons leven.

De term work/life balance is dan ook te gek voor woorden. Alsof we een werk hebben en daarnaast een leven. Is ons werk dan niet een deel van ons leven, of leven we niet terwijl we werken?
Het onderscheid is voor steeds meer mensen aan het vervagen. Of je dit nu een vloek of een zegen vindt, je kan er niet aan ontsnappen. We evolueren naar meer flexibiliteit van de arbeidstijd en van de plaats waar we werken, we wisselen gemakkelijker van job of van werkgever dan vroeger… De strikte scheidingslijn tussen werk en privé is niet meer houdbaar, zelfs als je dat al zou willen.
Dan is het des te meer gepast dat we ook in coaching dit onderscheid niet strikt maken. We spreken met een ‘mens’ die per definitie meer is dan zijn werk of zijn loopbaan. In coaching stellen we doelen. In het kader van loopbaancoaching stellen we loopbaandoelen. Alle stappen die je zet om te groeien in dit domein, komen ook de andere domeinen in je leven ten goede.

Loopbaancoaching is met andere woorden een aanleiding en een middel om aan onszelf te werken. Door meer inzicht in onszelf te verwerven, prioriteiten te stellen, keuzes te maken, actie te ondernemen, worden we in alle opzichten een rijkere persoon – ongeacht wat de initiële vraag ook is.

Share This