Coaching

Coaching is erop gericht mensen in positieve zin te helpen evolueren, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de wisselwerking tussen inzicht, overtuigingen en gedrag.

2-evolve coaches volgden opleidingen in coaching, loopbaanbegeleiding, stress & burn-out, psychologie, creatieve & integratieve therapie, familie-opstellingen, NLP, verbindende communicatie, Reiki, emotionele intelligentie, Insights, transformational presence, …

Opleiding

Onze opleidingen liggen in dezelfde lijn en zijn erop gericht:

 • Individuen te laten groeien door middel van psycho-educatie en verhoogd zelfinzicht;
 • Een groter bereik te hebben doordat we kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen bij een groep van individuen;
 • De groepsdynamiek te gebruiken om het leerproces te versterken;
 • Organisaties te laten groeien door individuen en teams deze leerprocessen te laten doormaken.

Deze twee peilers – coaching en opleiding – zijn complementair en versterkend en worden aan dezelfde doelgroep aangeboden, waarbij coaching tot een opleidingsvraag kan leiden en opleiding tot een coachingsvraag.

Life Coaching

Samen gaan we op zoek naar wat je écht wil met je leven, wat er in de weg staat om dit te realiseren en hoe je dit kan aanpakken om tot een meer gebalanceerd en meer vervullend leven te komen.

We onderzoeken de oorzaken en stap voor stap werken we aan herstel zodat je een doorstart van je leven kan realiseren.

Onze rol als coach is om je te begeleiden op dit pad met de nodige empathie, kennis en ervaring.

#veerkracht #evenwicht #burn-out #zingeving #zelfvertrouwen #assertiviteit #hoogsensitiviteit #hoogbegaafdheid

 

Wanneer kan Life Coaching helpen?

 • Gevoel van ‘teveel’, stress, conflicterende prioriteiten in het leven, (bijna) burnout.
 • Gevoel van zinloosheid, je bent succesvol in de ogen van anderen maar niet echt gelukkig, je voelt je soms leeg en dan weer ondankbaar omdat je vindt dat je in feite niet te klagen hebt.
 • Gevoel dat je meer kan, je talenten komen niet genoeg tot uiting, hoogbegaafdheid, hoog-sensitiviteit.
 • Gevoel van vast te zitten in destructieve patronen of relaties.
 • Gevoel van niet goed genoeg te zijn en van een innerlijke criticus te hebben die op volle toeren draait.
 •  …

Loopbaan Coaching

We bieden niet alleen een luisterend oor. We begeleiden je stap voor stap in je denk-beslis-doe proces vanuit onze ervaring als coach, in het bedrijfsleven en met onze kennis van de arbeidsmarkt. In loopbaancoaching worden doelen gesteld en worden inzichten vertaald in acties

2-evolve is door de VDAB erkend als loopbaancentrum, zodat je voor loopbaanbegeleiding gebruik kan maken van de VDAB loopbaancheques.

Onze loopbaancoaches zitten op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel.  Het is ook mogelijk om een met een combinatie van face-to-face en Skype/Zoom sessies te werken. 

Heb je geen recht op loopbaancheques? Contacteer ons voor andere mogelijkheden.

>Onze coaches vind je hier. 

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Vraag je loopbaancheque aan via de website van de VDAB.

 

#loopbaankeuzes #talenten #potentieel #reïntegratie-na-burnout #passie #moeilijkebeslissingen

Wat biedt Loopbaan Coaching?

 • Je loopbaancoach zal je met jou vertrekken vanuit je loopbaanvraag:
 • Sta je voor een moeilijke keuze, wil je iets anders doen maar weet je niet goed wat of hoe?
 • Ben je ontevreden met je job, heb je het gevoel dat het allemaal te veel is…
 • Of voel je dat het tijd is om op zoek te gaan naar wat je echt te doen hebt in je leven?  
 • Je 2-evolve coach gaat samen met jou op ontdekkingstocht naar wat je echt zou willen, naar je talenten en competenties en naar wat je mogelijkheden zijn in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.
 • Je verwerft meer inzicht in jezelf en in je talenten. Je ontdekt hoe je je potentieel verder kan en wil ontwikkelen en hoe dit aan te pakken.
 • Via een gefocuste begeleiding krijg je een duidelijkere visie op je professionele toekomst.

Kom ik in aanmerking voor VDAB loopbaancheques?  

Iedere werknemer of zelfstandige met een loopbaan van minimaal 7  jaar heeft recht op 7 uur loopbaanbegeleiding  via de VDAB loopbaancheques.
De investering voor deze loopbaancheques bedraagt € 40,00 per cheque. (eerste cheque van 4 u – de tweede cheque van 3 u loopbaanbegeleiding).

Meer informatie over VDAB Loopbaancheques vind je op de website van de VDAB. 

Team Coaching

Goed werkende teams in organisaties, dragen sterk bij tot de resultaten van de organisatie, de tevredenheid van de klanten en het geluk van de teamleden.  

Om teams goed werkend te houden is het aan te raden hier actief aan te werken. Interpersoonlijke relaties onderhouden en verbeteren vergt kennis van zaken.

Wat doe je wanneer er misverstanden zijn? Niet iedereen reageert vanuit eenzelfde persoonlijkheid; een team is een verzameling van unieke personen en persoonlijkheden met ieder hun sterktes en aandachtspunten.

Hoe een team meer inzicht geven in zichzelf en zijn teamleden? Hoe teams vlotter laten samenwerken?

Wanneer we met een team aan de slag gaan combineren we het verwerven van inzicht met praktische oefeningen om het team te versterken.

#samenwerken #teamdynamiek #samensterk #conflictoplossen

Wat kan Team Coaching oplossen?

 • Door inzicht in te krijgen in de dynamiek van het team, de gemeenschappelijke doelstellingen en verwachtingen, versterken we de bereidheid om constructief samen te werken.
 • Conflicthantering door analyse van de oorzaken van conflict op het vlak van verschillen in stijl en persoonlijkheden, rollen, verantwoordelijkheden en processen, omgaan met stress en met andere uitdagingen.
 • Inzicht in fases van het vormen van een team, communicatie technieken, verschillende persoonlijkheidstypes…en ‘learning’ mindset vanuit constructief denken.

Executive coaching

Executive Coaching is er voor managers en directors, zaakvoerders met een leidinggevende verantwoordelijkheid die vragen of noden hebben voor de uitoefening of de groei in hun huidige of toekomstige positie.

Je vragen kunnen te maken hebben met specifieke uitdagingen waar je vandaag mee te kampen hebt in je rol of met je team, maar ook zingeving, richting, conflict, moeilijke keuzes, lastige patronen kunnen aan bod komen.

Je coach vertrekt vanuit je coachingvraag en begeleidt je op je zoektocht. Je krijgt concreet advies én de mogelijkheid om te groeien, zodat je goed beslagen ten ijs komt voor je volgende uitdaging, wat jou toelaat om terzelfdertijd te groeien in je leidersrol en als mens.

 

#leiderschap #inspiratie #klankbord #richting #moeilijkekeuze #integriteit

Ontwikkel jezelf als leider en als mens

 • Je wil het beste voor je team en je organisatie, maar hoe geef je dit vorm?
 • Hoe kan je een (nog) sterkere leider worden en vanuit je kracht anderen inspireren om samen iets groots te verwezenlijken?
 • Door je inzicht te verhogen in mensen, kan je ingrijpen om de samenwerking in je team(s) te verbeteren zodat elkeen productiever en gelukkiger wordt.
 • De omgevingsstress neemt alsmaar toe en ook jij moet de druk op de ketel houden… hoe doe je dit zonder dat de ketel ontploft?
 • Je krijgt allerhande uitdagingen voorgeschoteld in je job en in je leven en hoe combineer je dit en stel je de (voor jou) juiste prioriteiten?
 • Je staat voor belangrijke keuzes en zoekt een klankbord: iemand die je begrijpt, die zelf ook directie functies heeft ingevuld in een uitdagende corporate omgeving.